U bent hier

Algemene voorwaarden

 • Klanten die een stem hebben uitgebracht op een makelaar moeten deze per email verifiëren. Pas dan is de stem geldig.
 • Het belonen of kopen van stemmen in welke vorm dan ook - inclusief het weggeven, uitreiken of verloten van prijzen onder stemmers - is niet toegestaan. Bij overtreding volgt diskwalificatie. Goede doelenacties vormen een uitzondering wanneer deze op geen enkele manier de stemmers ten voordeel komen. 
 • Een door de organisatie genomen sanctie vanwege fraude, kan via de mediakanalen van Vastgoed publiekelijk worden gecommuniceerd indien de organisatie dat nodig acht.
 • Voor de klantwaarde awards geldt dat er zowel door klanten als door andere zakelijke relaties van makelaars kan worden gestemd. Stemmen van klanten wegen in de uiteindelijke beoordeling echter wel zwaarder.  
 • Stemmen worden systematisch continu op fraude gecontroleerd.
 • Hoe vollediger de stem (alle vragen beantwoord, ingevulde review, achtergelaten contactgegevens) des te zwaarder weegt de stem.  
 • Vaker stemmen vanaf één IP-adres, bijvoorbeeld vanaf een bedrijfstablet of vanaf kantoor, is toegestaan, mits door klanten of relaties ingevuld. Unieke stemmen wegen wel zwaarder.
 • Reviews die (persoonlijke) beledigingen of onwenselijk taalgebruik bevatten, worden niet openbaar gepubliceerd. De stem telt wel mee voor de eindscore.
 • Na sluiting van de stemperiode worden - per categorie - alle stemmen door een onafhankelijk panel gescreend. Waar nodig worden ‘dubbele’ of ongeldige stemmen gefilterd om te komen tot een definitief aantal stemmen voor een makelaarskantoor.
 • Alle stemmen wordt onderworpen aan een weging, met als doel belangrijke aspecten - zoals de hoogte van de waardering en de moeite die klanten nemen om hun stem uit te brengen  - extra gewicht te kunnen geven.  
 • De makelaar die na telling en weging van de stemmen het hoogste aantal punten heeft, wint de desbetreffende klantwaarde award.
 • Achtergelaten reviews die zijn goedgekeurd door de organisatie kunnen worden gebruikt in berichtgeving van Vastgoed.
 • Het buigen van de regels, het plegen van fraude om aan meer stemmen of een goede beoordeling te komen, of het handelen in strijd met de intentie van de verkiezing (op welke manier dan ook) wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Wanneer de organisatie fraude vermoedt, zullen passende maatregelen worden genomen, variërend van de aftrek van stemmen tot uitsluiting van deelname.

Woningmakelaar van het jaar is een initiatief van Vastgoed Actueel